fot. Agnieszka Wilczek


28.04.2016

Radek Nowak

Petycja w sprawie flagi UE doręczona do Starostwa. 

 

W dniu 28 kwietnia o godz. 12:00 przedstawiciele KOD Piaseczno, złożyli na ręce Starosty Piaseczyńskiego, Pana Wojciecha Ołdakowskiego, obywatelską petycję podpisaną przez 316 mieszkańców powiatu.

Petycja dotyczyła przywrócenia obecności flagi Unii Europejskiej na masztach przed Starostwem Powiatowym w Piasecznie. Zgodnie z decyzją Starosty do formalnego odebrania petycji został upoważniony Sekretarz Starostwa, Pan Kazimierz Makowski. Podczas krótkiej rozmowy z przedstawicielami KOD-u, Starosta Piaseczyński zadeklarował, że flaga europejska zostanie powieszona na maszcie w 12-tą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tj. w dniu 1 maja. Na temat dalszych losów flagi europejskiej przed Starostwem nie usłyszeliśmy jednoznacznej odpowiedzi. Starosta natomiast wyraził zrozumienie i otwartość dla złożonej petycji.

xxx