fot. Agnieszka Wilczek


17.06.2016

Jerzy Gogół

Jakie prawo, taka sprawiedliwość?
Spotkanie z Jerzym Stępniem.  

 

KOD Piaseczno był organizatorem spotkania z Jerzym Stępniem, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego. W dniu 16 czerwca, licznie obecni mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego wysłuchali w pierwszej części wykładu Pana sędziego Jerzego Stępnia zatytułowanego „Jakie prawo taka sprawiedliwość?”.

W drugiej części mieli okazję zadawać pytania o stanie polskiego systemu prawa, wymiaru sprawiedliwości. Pan Jerzy Stępień w wielu wypowiedziach zwracał uwagę, że brak kontroli zgodności stanowionych ustaw z konstytucją powoduje, że prawa konstytucyjne stają się zapisem martwym, niedziałającym w przestrzeni społecznej i państwowej. Wskazywał też na konieczność zmian w wymiarze sprawiedliwości, a zwłaszcza drogi zawodowej prawników do instytucji sędziego. Stwierdził: „Sędzia powinien być człowiekiem o doświadczeniu życiowym, który przed nominacją na sędziego powinien sprawdzić się zawodowo wykonując pracę prokuratora, adwokata lub notariusza”.

Wiele czasu były prezes Trybunału Konstytucyjnego poświęcił chaosowi prawnemu jaki powstaje przy tak pośpiesznym uchwalaniu prawa przez Sejm, w wyniku czego czytelność przepisów prawa przy orzekaniu wyroków sądowych budzi wątpliwości, co ma ważne znaczenie w ocenie poczucia sprawiedliwości przez obywateli.

Krytycznie ocenił istniejący paraliż Trybunału Konstytucyjnego i wyraził opinię, że brak kontroli konstytucyjności prawa pozwala istniejącej władzy na przeprowadzenie rewolucyjnych zmian ustrojowych tylnym drzwiami bez szerokiej akceptacji społecznej, a jedynie z woli aktualnej ekipy politycznej posiadającej większość sejmową.

Odnosząc się do pytań podkreślał, że wtłaczanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w uniform polityczny, jest szkodliwe dla orzecznictwa i powinno być zaniechane przez aktualną władzę, bowiem tylko niezawisłość sędziów i ich autorytet decyduje czy Polska będzie krajem, w którym prawo będzie przestrzegane.

To tylko niektóre problemy, które były podejmowane w ciekawej dyskusji, którą prowadziły z dużym profesjonalizmem Panie red. Renata Kim oraz Anna Darska reprezentująca piaseczyński KOD.

 

Zdjęcia, galeria 1. Zdjęcia, galeria 2.

 

xxx