fot. Gosia Szczycińska


01.07.2016

Anna Lech

Petycja do Rady Powiatu Piaseczynskiego 

W dniu 1 lipca, o godz. 12:00, została złożona petycja do Rady Powiatu Piaseczynskiego, wzywająca do podjęcia uchwały rekomendujacej respektowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, pomimo braku ich opublikowania. Do petycji została dołączona lista 251 podpisów mieszkańców popierających inicjatywę, której pomysłodawcą był KOD Piaseczno.

 

Treść petycji

 

 

 

xxx