fot. Agnieszka Wilczek


Iwona Karpowicz-Dajczer, Piotr Wilczek

Spotkanie wyborcze grupy członków KOD
z powiatu piaseczyńskiego.  

Wykład prof. Andrzeja Blikle, prezentacja strategii i nowej organizacji grupy oraz wybory. Program spotkania był bardzo napięty.


W dniu 2 października 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze grupy członków KOD z powiatu piaseczyńskiego.

W spotkaniu brało udział 64 osoby.

Spotkanie odbyło się według następującej agendy:

1. Zebranych w imieniu koordynatorów powitał Piotr Wilczek.

2. Wykład na temat Turkusowego KODu wygłosił prof. Andrzej Blikle

3. Tomasz Kołudzki przedstawił sprawozdanie z działalności grupy KOD Piaseczno z okresu od kwietnia do września 2016. Ponadto, zapowiedział najbliższe planowane wydarzenia.

4. Joanna Nguyen przedstawiła sprawozdanie ze stanu finansów grupy.

5. Piotr Wilczek przedstawił skróconą wersję strategii działań grypy KOD Piaseczno

6. Marta Kucharska przedstawiła propozycję zmiany organizacji grupy KOD Piaseczno z grup zadaniowych (Współpraca, Media, Edukacja, Akcja) na zespoły projektowe. Zespoły miałyby tworzyć się do realizacji projektów od początku do końca. Wszystkie projekty początkowo przedstawiane by były na spotkaniach całej grupy i po dyskusji przegłosowywane metodą słabego konsensusu (kilka mocnych „TAK” bez wyraźnego veta).

7. Dyskusja.

8. Do komisji skrutacyjnej zgłosiły się Małgorzata Garncarek, Grażyna Las-Opolska i Anna Lech

9 Pierwsze głosowanie: Czy głosować strategię i zmianę organizacji grupy w trakcie spotkania?

Za 42 głosy

Czy głosować strategie w późniejszym terminie? Za 17 głosów

Uzgodniono, że strategia będzie głosowana w czasie spotkania.

10. Drugie głosowanie: Kto jest za przyjęciem strategii?

Za 40 głosów, przeciw 6 głosów, wstrzymało sie 11 osob

Głosowało 57 osob (początkowo obecnych było 64) Strategia została przyjęta.

11. Po przyjęciu strategii Piotr Wilczek oddał się do dyspozycji grupy.

12. Jarosław Kurski powołał się na przewodniczącego / moderatora dalszej części spotkania, co grupa zaakceptowała.

13. Zgłoszono następujących kandydatów: 1. Tomasz Kołudzki 2. Piotr Wilczek 3. Iwona Karpowicz-Dajczer 4. Marta Kucharska 5. Radosław Nowak (który odmówił kandydowania) 6. Renata Nowacka

14. Trzecie głosowanie nad ilością koordynatorów. Za trzema była „optyczna” większość – cytując Jarosława Kurskiego.

16. Rozdano karty do głosowania, 4 osoby dostarczyły pełnomocnictwa, w sumie pełnomocnictw było 7. Komisja skrutacyjna policzyła głosy i spisała protokół. Oddano 70 ważnych glosow.

Tomasz Kołudzki – 39 głosów

Piotr Wilczek – 61 glosow

Iwona Karpowicz– Dajczer – 34 głosy

Marta Kucharska – 31 glosow

Renata Nowacka – 32 głosy

17. Wybrani koordynatorzy podziękowali za zaufanie.

18. Uzgodniono orientacyjny termin kolejnego spotkania na za 2 tygodnie.

19. Na tym zakończono zebranie.

 

Zdjęcia

 

xxx