25.10.2016

Jerzy Gogół

Kiedy kończy się demokracja?  

To motto spotkania mieszkańców Piaseczna z Adamem Michnikiem. Organizatorem wydarzenia był lokalny, piaseczyński Komitet Obrony Demokracji. Spotkanie znakomicie prowadziła redaktor Renata Kim. Sala Urzędu Gminy zgromadziła około 250 osób i była wypełniona po brzegi, łącznie z korytarzem.

Osoba wybitnego publicysty, znanego opozycjonisty okresu walki z komunizmem, twórcy koncepcji z 1988 r: “nasz premier- wasz prezydent”, która stała się początkiem wolnej Polski, wzbudziła ogromne zainteresowanie mieszkańców Piaseczna i okolic.

Wykład Adama Michnika spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zgromadzonych i przerywany był częstymi oklaskami. W trakcie wypowiedzi nasz Gość dokonał oceny bieżących i najważniejszych problemów jakie nurtują Polskę. Negatywnie ocenił rok rządów PIS-u, a zwłaszcza naruszenie fundamentów demokratycznego państwa oraz dramatyczne obniżenie autorytetu Polski na arenie międzynarodowej. Pozytywnie ocenił działalność KOD-u, wskazując na konieczność tworzenia struktur komisji interwencyjnych zajmujących się poradnictwem prawnym w przypadkach naruszania praw obywateli przez aktualną władzę.

W trakcie spotkania znakomicie prowadzonego przez red. Renatę Kim padło wiele pytań o przyszłość Polski, o losy demokracji i stan państwa. Odpowiedzi Adama Michnika, pełne były finezji intelektualnej, a także humoru. Powiało też optymizmem i nadzieją, że rządy PIS-u to zaledwie epizod w drodze powrotu do wspólnoty demokratycznych państw w Europie.

Na sali pojawiła się też kilkunastoosobowa grupa ONR-u, która usiłowała zakłócić początek spotkania, co wywołało masowy protest zgromadzonych i zostało podsumowane znakomitą ripostą Adama Michnika, który powiedział: “Brałem udział w spotkaniach w okresie bolszewizmu, gdzie profesjonaliści zakłócali ich przebieg, ale Wy Panowie musicie się jeszcze wiele nauczyć”.

Spotkanie pozostanie na długo w pamięci mieszkańców oraz organizatorów - KOD-u Piaseczno.

 fot. Agnieszka Wilczek

 

Zdjęcia »

xxx