22.11.2016

Co w „ziemi piszczy”?  

Co warto wiedzieć o ustawie z 14 kwietnia 2016 r. „o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa” o obrocie ziemią?

 

Pod tym tytułem 22 listopada 2016 odbyło się spotkanie rolniczek i rolników we wsi Gościeńczyce k/Grójca z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie, zorganizowane przez lokalny KOD Piaseczno oraz jedną z mieszkanek Gościeńczyc.

„Wzmocnienie ochrony ziemi rolnej przed spekulacyjnym wykupem przez krajowe oraz zagraniczne osoby fizyczne i prawne, zatrzymanie niekorzystnego trendu w strukturze agrarnej oraz poprawa sytuacji ekonomicznej polskich rolników to główne cele wchodzącej w życie 30 kwietnia 2016 r. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw” – czytamy na stronie internetowej sejmu RP.

Tymczasem, szybko przegłosowane i wprowadzone w życie (bez vacatio legis) owe prawo, w praktyce utrudniło życie Polakom, ograniczając prawo rolników do własności, przywiązując ich de facto do ziemi oraz pogarszając ich sytuację ekonomiczną.

KOD Piaseczno, chcąc poinformować rolników o tych zmianach, przygotował prezentację informującą o skutkach i zagrożeniach dla polskiej wsi wynikających z nowej ustawy. Autorka prezentacji, członkini KOD Piaseczno oraz zaproszony prawnik odpowiadali na liczne pytania i wątpliwości rolniczek i rolników.

Żywe zainteresowanie publiczności tematem, szczere reakcje – od niedowierzania, bezsilności po przygnębienie czy wręcz złość - dowodzą, jak ważne społecznie jest upodmiotowienie tej grupy społecznej i zauważenie ich problemów. Podobne działania i spotkania, zarówno w naszym regionie jak i innych w Polsce, będę kontynuowane.

JK

 

xxx